Matematiktester i Uddevalla

bild elevtesterNästa steg i Skolverkets matematiksatsning i Uddevalla innebär att majoriteten av projektens elever från  låg- och mellanstadiet gör två tester var, via sin personliga elevsida i Rutiga Familjen. Det första testet är ett självbedömningstest, där eleven bedömer hur osäker/säker han/hon känner sig inför specifika matematikuppgifter. Det påföljande testet är ett matematiktest som återkopplar till det första testet. Matematiktestet är anpassat efter elevens årskurs eller efter den nivån som elevens lärare bedömer är aktuell. Under våren har 1598 tester utförts, registrerats och bedömts.

Kreativ workshop Hovhultsskolan

bild kreativ plansch Idag har vi vår kreativa workshop tillsammans med 12 lärare från Hovhultskolan. Lärarna arbetar utifrån vad klassen arbetar med, hur klassen arbetar med det, vilka mål som styr och vilka utmaningar som finns. Sedan väljer varje årskurs en utmaning och ett mål att arbeta utifrån under tre lektioner där eleverna spelar med matematikspelet Rutiga Familjen.

bild lärarnabild lärarnabild lärarna

Utmaningarna och målen som valdes per årskurs samt lektionernas upplägg (mål, innehåll, val av spelpartner) ser ut som följande:
ÅK 1
Vald utmaning
Att alla har taluppfattning 0-10
Valt mål
Att alla kan tiokompisarna
Valt upplägg (Klicka på bilden för förstoring)

Läs mer »

Kreativ workshop Norrskolan

bild kreativ planschbild lärarnaIdag har vi vår kreativa workshop tillsammans med lärare från Norrskolan. Lärarna arbetar utifrån vad klassen arbetar med, hur klassen arbetar med det, vilka mål som styr och vilka utmaningar som finns. Sedan väljer varje årskurs en utmaning och ett mål att arbeta utifrån under tre lektioner där eleverna spelar med matematikspelet Rutiga Familjen.

Utmaningarna och målen som valdes per årskurs samt lektionernas upplägg (mål, innehåll, val av spelpartner) ser ut som följande:
ÅK 3 & 4
Vald utmaning
Skapa förutsättningar för kommunikation för samtliga elever. Rätt partner.
Valt mål
Tala matematik
Valt upplägg (Klicka på bilden för förstoring)

Läs mer »

Kreativ workshop Unnerödsskolan

bild kreativ planschIdag har vi vår kreativa workshop tillsammans med lärarna från Unnerödsskolan. Lärarna arbetar utifrån vad klassen arbetar med, hur klassen arbetar med det, vilka mål som styr och vilka utmaningar som finns. Sedan väljer varje årskurs en utmaning och ett mål att arbeta utifrån under tre lektioner där eleverna spelar med matematikspelet Rutiga Familjen.

bild lärarnabild lärarnabild lärarna

Utmaningarna och målen som valdes per årskurs samt lektionernas upplägg (mål, innehåll, val av spelpartner) ser ut som följande:
ÅK 1-3
Vald utmaning
Spännvidd av kunskaper
Valt mål
Förstå talens värde:
1 Ental, tiotal
2 Ental, tiotal, hundratal
3 Ental, tiotal, hundratal, tusental
Valt upplägg (klicka på bilden för förstoring)

Läs mer »

Kreativ workshop Sandersdalsskolan

bild kreativ planschIdag har vi vår kreativa workshop tillsammans med 6 lärare från Sandersdalsskolan. Lärarna arbetar utifrån vad klassen arbetar med, hur klassen arbetar med det, vilka mål som styr och vilka utmaningar som finns. Sedan väljer varje årskurs en utmaning och ett mål att arbeta utifrån under tre lektioner där eleverna spelar med matematikspelet Rutiga Familjen.

bild lärarnabild lärarnabild lärarna

Utmaningarna och målen som valdes per årskurs samt lektionernas upplägg (mål, innehåll, val av spelpartner) ser ut som följande:
ÅK 1
Vald utmaning
Öka tilltron till sin egen ”förmåga”
Valt mål
Kunna 10 kompisar för att gå vidare till 20 kompisar
Valt upplägg (klicka på bilden för förstoring)

Läs mer »

Kreativ workshop Norgårdenskolan

bild kreativ planschIdag har vi vår kreativa workshop tillsammans med 10 lärare från Norgårdenskolan. Lärarna arbetar utifrån vad klassen arbetar med, hur klassen arbetar med det, vilka mål som styr och vilka utmaningar som finns. Sedan väljer varje årskurs en utmaning och ett mål att arbeta utifrån under tre lektioner där eleverna spelar med matematikspelet Rutiga Familjen.

Utmaningarna och målen som valdes per årskurs samt lektionernas upplägg ser ut som följande:
Åk 1
Vald utmaning
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse
Valt mål
Få alla elever att förstå att man läser från vänster till höger (även i matematiken)
Valt upplägg (klicka på bilden för förstoring)
Läs mer »