Behandling av dina personuppgifter enligt PUL
Huvudansvarig för Rutiga Familjen är Lena Pareto. Lena Pareto och hennes medarbetare inom forskningsprojektet Rutiga Familjen är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda användarens personliga integritet.

De personuppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med PUL personuppgiftslagens regler (1998:204 och eventuella tillägg/ändringar).

Testpersonens personuppgifter
När du testar spelet och har loggat in som testperson (dvs. med lösenordet ”test”) registreras varken personuppgifter eller speldata.

Lärarens personuppgifter
Personuppgifterna (för- och efternamn, kön, lösenord samt mailadress) inhämtas direkt från läraren vid registrering i Rutiga Familjens administrativa system. Lärarens uppgifter sparas och används vid registrering och inloggning  i Rutiga Familjens administrativa system, vid inloggning i Rutiga Familjens matematikspel samt vid behov av kontakt.

Personuppgifterna används av oss och lämnas inte ut till tredje part. För närvarande visas lärarens uppgifter i Rutiga Familjens administrativa system även för kollegor som är registrerade i samma klass.

Elevens personuppgifter
Personuppgifterna (för- och efternamn, kön, lösenord samt årskurs, klass och skola) inhämtas direkt från läraren vid registrering av eleven i Rutiga Familjens administrativa system. Elevens uppgifter sparas och används vid registrering i Rutiga Familjens administrativa system, vid inloggning i Rutiga Familjens testsystem samt vid inloggning i Rutiga Familjens matematikspel. Personuppgifter anonymiseras vid bearbetning och analys av elevens registrerade speldata samt i forskningsprojektets publikationer och presentationer.

Personuppgifterna används av oss och lämnas inte ut till tredje part. Elevens uppgifter visas i Rutiga Familjens administrativa system för oss samt för alla lärare som är registrerade i elevens klass. Elevernas uppgifter blir även synliga för övriga registrerade lärare vid flytt av eleven resp. klassen.

Personuppgiftsansvarig är Lena Pareto.