Rutiga Familjen är ett grafiskt, datorbaserat mattespel som ger möjlighet att utveckla en djup förståelse för positiva och negativa tal, decimalsystemet och de fyra räknesätten, genom att spela spel och utan att nämna vare sig tal eller matematik. Rutiga Familjen riktar sig främst till barn i åldern 4-12 år, men kan användas för alla som vill ha en bättre förståelse för denna del av matematiken, eftersom de mer avancerade spelen kan vara stimulerande och utmanande även för vuxna!

Rutiga Familjen handlar alltså om de fyra räknesätten med positiva och negativa tal och är ett nytt och annorlunda sätt att beskriva och förstå denna grundläggande matematik utan att till en början blanda in siffror eller symboler alls.  Istället bygger vi upp en idévärld som är lättare för barn att relatera till och prata om – en värld med lekgårdar, färgade rutor och rutlådor, en familj med massa barn som älskar att spela olika spel med sina rutor och rutlådor på sin rutiga lekgård – kort och gott – Rutiga Familjen.

Denna nya idévärld har en direkt översättning till ”vanlig” matematik, dvs. den med siffror och symboler, så att allt man kan göra i idévärlden betyder något riktigt i den vanliga matematiken. Översättningen går åt andra hållet också, så att sådant som man kan göra i den vanliga matematiken (inom detta område) kan beskrivas (och därmed förklaras) i vår idévärld.

Varför är Rutiga Familjen intressant?
Denna idévärld är alltså ett nytt och annorlunda sätt att både förklara och förstå matematik, som har fördelar gentemot vanlig matematik genom att vara:

  • mindre abstrakt – man pratar om konkreta saker som rutor och att packa upp och packa ur rutlådor
  • mer intuitivt – addition i idévärlden är att lägga till rutor till lekgården, och subtraktion är att ta bortrutor, dvs motsvarar en konkret handling
  • mer lekfullt – idévärlden förklaras genom en saga där t.ex. det negativa talområdet introduceras som en fantasivärld som är precis som den verkliga fast tvärt om
  • mindre svårt – vi tar en svår sak i taget: först kan man lära sig att förstå vad t.ex. addition är, sen kan man lära sig det matematiska språket (att addition skrivs  som  3 + 5 t.ex.)
  • roligare – idévärlden är mycket lämplig att illustrera grafiskt och fungerar dessutom som en modell att konstruera spel omkring – så man kan lära sig att använda och förstå idévärlden (och därmed matematik) genom att spela spel i Rutiga Familjen.

Det övergripande syftet är att få fler barn att förstå och tycka matematik är roligt – och våra tidiga tester visar att Rutiga Familjen har stor potential att göra just det.

Bild Lena ParetoLena Pareto, Universitetslektor i datalogi och forskare på Högskolan Väst i Trollhättan, är Rutiga Familjens grundare och utvecklare. Läs Lenas fullständiga CV.

bild logo testa nya speletEn ny version av Rutiga Familjens matematikspel är nu tillgänglig. Läs mer om spelets stora uppgradering!
Klicka på bilden för att testa spelet Rutiga Familjen. Välj ”Testskola” och logga in med lösenordet ”test”. För att kunna spela, behöver du Java som är ett gratis program. Vid laddning av spelet, kollas om Java finns i din datorn. Saknas Java, blir du uppmanad att acceptera installationen. Upplever du problem, går det utmärkt att själv ladda ner Java för valfritt operativsystem: http://www.java.com/en/download/manual.jsp

bild lathund
Läs mer om hur du kommer igång med spelet eller…

bild instruktionsfilmer
… gå till Rutiga Familjens egen kanal på YouTube och lär dig spela med hjälp av våra instruktionsfilmer. Alla spelspecifikationerna finns även att läsa i PDF format.