Utforska tidslinjen och upptäck hur Rutiga Familjen har utvecklats genom åren i takt med forskningen, finansieringen, uppmärksamheten i pressen, nationella och internationella aktiviteter, mm.

Tidslinjen är indelad i 2 delar,  underst visas år och överst visas månader. I nedersta delens ljusare område visas vilken tidsperiod som står i fokus. I översta delen visas händelserna för den aktuella perioden i fokus. Legenden under tidlinjen visar vilken typ av händelse det handlar om, t.ex. spelet uppmärksammas i media, publicering av forskningsartikel, osv.

Gör så här:

  • Flytta tidslinjens delar genom att dra med muspekaren.
  • Flytta nedersta delen för att flytta årsvis resp. översta delen för att flytta månadsvis
  • Flytta till vänster för att se tidigare perioder resp. till höger för att se senare tidsperioder.
  • Klicka på händelsen för att få mer information om den.

Exempel:

Bild tidslinjens beskrivning

rutiga familjens tidslinje


Alfabetisk Legend
Aktiviteter
Allmänt
Bloggosfär/webbsidor
Examensarbete
Finansiering
Forskningsartiklar
Läraradministration

Media
Pedagogiskt material
Speluppdatering